Kobiecości

His Holiness the Dalai Lama, Venerable Thubten Chodron, ”Podstawy praktyki buddyjskiej”

His Holiness the Dalai Lama, Venerable Thubten Chodron, ”Podstawy praktyki buddyjskiej”
Podstawy praktyki buddyjskiej Wiele osób, które dorastały w społeczeństwach zachodnich, chce zgłębiać tradycyjne nauki buddyjskie. Angażują się w buddyzm, przyjmując racjonalne podejście oparte na logicznych

Podstawy praktyki buddyjskiej

Wiele osób, które dorastały w społeczeństwach zachodnich, chce zgłębiać tradycyjne nauki buddyjskie. Angażują się w buddyzm, przyjmując racjonalne podejście oparte na logicznych wyjaśnieniach i oczekując, że uzyskana wiedza zachowa sens i spójność. Ponieważ jednak wywodzą się ze skrajnie odmiennych od buddyjskiego kręgów kulturowych, doświadczają rozterek i wątpliwości, których nie sposób rozstrzygnąć za pomocą klasycznych tekstów buddyjskich. W XXI wieku osoba praktykująca nauki buddyjskie powinna wykazywać się elastycznym umysłem i umiejętnością rozumienia różnych punktów widzenia.

Książka jest przeznaczona dla tych, którzy chcą realizować ścieżkę nauk Buddy o niekrzywdzeniu, miłości, współczuciu i etycznym postępowaniu. Wartości te nabierają dziś szczególnego znaczenia jako antidotum na wszechobecny egoizm pojedynczych ludzi i całych nacji. W książce omówiono cztery pieczęcie (podstawowe tezy buddyzmu) stanowiące wspólny punkt wszystkich filozofii buddyjskich oraz przedstawiono opis wiarygodnego poznania. Znalazły się tu również wyjątkowe rozważania o naturze ciała i umysłu, znaczeniu ludzkiego życia, a także o głębszych implikacjach przyczynowości. Dzięki wiedzy zawartej w tej publikacji łatwiej zrealizujesz swoje duchowe cele i odczujesz większą radość z życia.

Wybrane zagadnienia:
• relacje między przewodnikiem duchowym a uczniem
• kształtowanie sesji medytacyjnej
• reinkarnacja i koło sansary
• przygotowanie się na śmierć i pomoc umierającemu
• karma i jej skutki

Poznawaj dharmę. Praktykuj mądrość i współczucie

https://sensus.pl/go-Podstawy-praktyki-buddyjskiej

A to już wiesz?  Nie podoba Ci się Twój uśmiech? Zmień go na nowy w jeden dzień!

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy