Akcje społeczne Aktualności

Ruszył pierwszy globalny program skierowany do kobiet z rakiem i zakrzepicą

Ruszył pierwszy globalny program skierowany do kobiet z rakiem i zakrzepicą
I N F O R M A C J A P R A S O W A Warszawa, 17 marca 2015r. Ruszył pierwszy globalny program

I N F O R M A C J A P R A S O W A

Warszawa, 17 marca 2015r.

Ruszył pierwszy globalny program skierowany do kobiet z rakiem i zakrzepicą

Eksperci z całego świata, zgromadzeni na sympozjum WHITH w Berlinie uczulają na istnienie niezaspokojonych potrzeb i ogłaszają nową inicjatywę edukacyjną w obszarze medycyny.

Ostatnio podczas zakończonego w Berlinie VI Międzynarodowego Sympozjum WHITH (Women’s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis ? Problemy Zdrowotne Kobiet w Zakrzepicy i Hemostazie), grupa globalnych ekspertów w dziedzinie zakrzepicy i raka wprowadziła inicjatywę edukacyjną w obszarze medycyny o nazwie Women Thrombosis Cancer (WTC).

?Ponad 17 milionów kobiet na całym świecie cierpi na raka*, zaś żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (VTE od ang. venous thromboembolism) stała się drugą główną przyczyną śmierci pacjentek z tej grupy?, mówi ? Dominique Farge-Bancel, Profesor Medycyny Wewnętrznej i Chorób Naczyniowych w St Louis Hospital, przy Uniwersytecie Paryskim Diderota we Francji. ?Kilka lat temu podjęliśmy działania, mające na celu podniesienie świadomości na temat raka i zakrzepicy, opracowując międzynarodowe wytyczne, pozwalające na efektywniejsze leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów cierpiących na raka oraz kliniczne narzędzie w formie mobilnej aplikacji (www.itac-cme.com/app), niemniej jednak projekt WTC jest pierwszym programem, poświęconym kobietom chorym na nowotwory złośliwe? ? dodaje Profesor.

Celem programu WTC jest poprawa efektywności leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet cierpiących na raka. Projekt otrzymał bezwarunkowy grant edukacyjny w zakresie medycyny od firmy Aspen, piątej co do wielkości na świecie firmy z branży generyków. Jest to spójne z ogłoszonym wcześniej strategicznym zamiarem znaczącego powiększenia przez firmę udziału w rynku leków przeciwzakrzepowych.
Michael Crow, Szef Aspen Europe & CIS wyjaśnia: ?Od czasu zdobycia pozycji lidera w dziedzinie zakrzepicy, firma Aspen dostrzega znaczącą i niezaspokojoną potrzebę poprawy efektywności leczenia zakrzepicy u pacjentek z rakiem. Podejmując współpracę z wiodącymi specjalistami w dziedzinie zakrzepicy i sponsorując akademicki program w ramach tej globalnej inicjatywy, dołożymy starań, by zwiększyć efektywność leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet cierpiących na raka?.

A to już wiesz?  W walce liczą się posiłki

?Mając świadomość problemu zakrzepicy u kobiet, od dziesięciu lat organizujemy w Europie międzynarodowe konferencje WHITH z udziałem setek ekspertów w tej dziedzinie? ? mówi Profesor Benjamin Brenner, Dyrektor Oddziału Hematologii i Przeszczepu Szpiku Kostnego w ośrodku Rambam Medical Centre w Izraelu. ?Kształcenie medyczne w tym zakresie może wpłynąć na praktykę kliniczną
i podnieść efektywność leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej, lecz będzie wymagało długofalowych działań i metody, pozwalającej zmierzyć stopień poprawy sytuacji? ? dodaje Profesor.
Nad stroną merytoryczną rozwijanego programu edukacji medycznej WTC będzie czuwała grupa ośmiu ekspertów o światowej renomie w dziedzinie zakrzepicy. Program zostanie wprowadzony w ponad 40 krajach na całym świecie za sprawą siatki kluczowych liderów opinii, skierowanej do różnych specjalistów w dziedzinie medycyny, w tym do ginekologów, hematologów i chirurgów. Wnioski z zaawansowanych rozmów na temat edukacyjnych elementów programu zostały przekazane do zatwierdzenia na prestiżowym Uniwersytecie McGill w Kanadzie.

Jednym z wyjątkowych aspektów inicjatywy są mechanizmy, pozwalające określić oddziaływanie programu w nadchodzących latach. Wspomniany monitoring będzie realizowany na postawie raportów obserwacji klinicznej, służących do oceny sytuacji w zakresie efektywności leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentek z rakiem i ustalenia stopnia poprawy poziomu praktyki klinicznej.

Przewiduje się, iż inicjatywa stworzy okazję do wzbogacenia literatury naukowej o szereg publikacji, przedstawiających zbyt niską obecnie skuteczność leczenia choroby zakrzepowo-zatorowej żył u pacjentek z rakiem oraz udoskonali praktyki medyczne w tej grupie wysokiego ryzyka zakrzepowo-zatorowego.
Kolejny element programu WTC pojawi się w drugim kwartale 2015 roku w formie szkolenia z treści edukacyjnych (CME) dla ponad 60 prelegentów z całego świata. Będą one wykorzystywane już od czerwca 2015r. na 5 kontynentach podczas krajowych i regionalnych spotkań z przedstawicielami opieki medycznej, specjalizującymi się w zakrzepicy.

* International Agency for Research on Cancer ? 2012 r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy